Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'zooloo'@'localhost' (using password: NO) in /home/zooloo/konferensnyheter.net/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /home/zooloo/konferensnyheter.net/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'zooloo'@'localhost' (using password: NO) in /home/zooloo/konferensnyheter.net/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /home/zooloo/konferensnyheter.net/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: Access denied for user 'zooloo'@'localhost' (using password: NO) in /home/zooloo/konferensnyheter.net/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string() [function.mysql-real-escape-string]: A link to the server could not be established in /home/zooloo/konferensnyheter.net/wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
Restid till Stockholmsanläggningar

Restid till Stockholmsanläggningar

Flera av konferensanläggningarna i närheten av Stockholm har vunnit på sina smidiga kommunikationer och färdalternativ. Den moderna trenden att hålla möten en bit från stad och larm, går i mångt och mycket hand i hand med effektiva färdsätt. Man vill inte lägga allt för mycket tid på att resa till anläggningar och möten, utan istället spendera denna som faktisk mötestid. Därför är intresset för möten och konferenser i anslutning till Sveriges flygplatser föga oväntad. Arlanda har, i egenskap av landets största flygplats, åtskilliga resenärer varje dag. Flera av dessa har också på ett eller annat vis en koppling till företagsvärlden. I takt med att kännedomen om de olika valbara mötesalternativen i närheten ökar, kan man därför gissa att konferenshotell med bra förbindelser från Arlanda också får en ökade besöksantal.

Aktiva möten

Den nämnda riktningen, att hålla möten i natur och lugn, innebär inte på något vis en passiv strömning i konferensvärlden. Tvärtom läggs mycket energi på att hitta nya och intressanta aktiviteter för besökare att ägna sig åt. Det handlar om allt ifrån matlagning till friskvård, vinskola eller kreativa verkstäder. Frågan om lugn skall därför inte antas vara i polaritet till aktivitet. Kanske bör man istället tolka denna riktning som en utåt-rörelse från sorl till avkoppling. Inte i bemärkelse aktiv till passiv utan från att vara omgiven av brus till att få ren signal och full mottagning.

I närheten av Arlanda finns många bra konferensanläggningar som genom åren ansträngt sig stort för att hitta rätt upplägg för besökare. Konferensarlanda.com har beskrivit några av dessa som har enkla kommunikationer till flygplatsen och som är inom en timmas resväg. En bra och enkel presentation av flygkommunikationens roll inom konferens.